STÁŘÍ  NENÍ  DIAGNÓZA  ANI  NEMOC

Stárnutí je přirozený proces každého živého organismu, který spočívá v postupných, nevratných, multisystémových změnách organismu, kdy se postupně narušují doposud fyziologické mechanismy. Tyto změny se vyznačují vysokou individuální variabilitou. Jsou výrazně snížené regenerační schopnosti, dochází k atrofii(zmenšování), tukové degeneraci, fibrotizaci (vazivovatění), snižuje se počet aktivních buněk a snižuje se i jejich  aktivita, mění se funkce jednotlivých orgánů. Většinou se objevují i konkrétní chorobné stavy spojené se stářím a které by měli být veterinárním lékařem ve spolupráci s majitelem zvířete léčeny, nebo alespoň s nimi manipulováno tak, aby se zvířeti zajistila uspokojivá kvalita zbytku života a prodloužil se jeho věk.

Stáří a jeho projevy by tudíž neměly být považovány za fatálně přitěžující okolnost, bránící léčbě zvířete či rovnou důvod k eutanázii.

Příznaky stárnutí obecně pozorujeme u psa mezi 6.-10. rokem života, u koček pak mezi 8.-12. Délka života se  pohybuje u psa od 8 do 15 let, s průměrem kolem 12 let. Kočky se v průměru dožívají 14 let. Díky rozvoji veterinární medicíny (diagnostika, léčebné postupy) , osvětě a v neposlední řadě finančním možnostem majitelů se za posledních 10 let průměrný věk psa v České republice prodloužil o 2-4 roky. U psů hraje velkou roli  plemenná příslušnost a s tím spojená váhová kategorie , kdy staticky nejdéle žijí psi vážící 8-22 kg. Nejkratšího věku se dožívá německá doga ( 7-8 let), boxer ( 8-9 let) , nejdelšího naopak jezevčík,  střední špic ( 15-17 let) . U  koček víc než plemenná příslušnost hraje roli poskytovaná péče a životní podmínky (volně či polodivoce žijící x doma , obezita ) .

Plemeno                       Hmotnost v dospělosti                 Průměrný věk

Trpasličí                                  1-5                                               10

Malá                                      5,1-12                                            12

Střední                                  12,1-25                                           13

Velká                                    25,1- 43                                          11

Obří                                      43,1 a více                                        8

Obecnými příznaky stárnutí jsou změny v chování ( spavost, menší aktivita, pomalejší pohyb, vyhledávání tepla a klidu ), šedivění, vyhasínání smyslů ( horší sluch, zrak ) , kašel,  nemoci periodontu ( zubní kámen, záněty dásní, zbytnění dásní, novotvary ) a obezita. Až  95%  psů ve stáří 7-8 let trpí nějakou nemocí  dutiny ústní . (Více v článku o zubním kameni). Obézních je 30-50% stárnoucích psů a koček, což lze přičíst snižujícímu se objemu svalové hmoty v důsledku nižší energetické potřeby, nižší fyzické zátěži a překrmování .

Vybrané příznaky stárnutí u jednotlivých orgánových systémů :

  • Kůže – ztráta lesku, šedivění, řídnutí, zvýraznění otlaků, zesílení kůže a snížení její elasticity, zvětšení mazových žláz
  • Oči a víčka  – zákal čočky, degenerace sítnice, úbytek světločivných buněk, papilomatoza víček ( nezhoubný novotvar), změna složení či úbytek slz a z toho plynoucí častější záněty spojivek ( suchý zánět rohovky a spojivek), hromadění pigmentu
  • Cirkulační a dýchací aparát  –  chronický zánět průdušek, fibrotizace plic (vazivovatění) a infekce, sklerotizace cév (kornatění) , srdeční vady (degenerativní onemocnění chlopní, zvětšení srdečních komor, zbytnění srdečního svalu)
  • Zažívací trakt – onemocnění periodontu (malá plemena), snížená produkce slz, trávicích šťáv, nižší vstřebávání živin a jejich horší využívání.
  • Játra – ukládání tuku, fibrotizace na úkor hepatocytů ( funkční jaterní buňky) , malá produkce žluči.
  • Ledviny – zmenšení ledvin, snižující se podíl funkční tkáně a změna funkce, nižší filtrace krevní plazmy, fibrotizace, inkontinence moči (neschopnost udržet)
  • Pohlavní aparát – nezhoubné zvětšení prostaty u samců, cysty na vaječnících  a záněty dělohy u samic, slabé příznaky říje až její vymizení
  • Pohybový aparát – úbytek svalů, fibrotizace, ochabování svalů, křehčí kosti, zmenšení objemu chrupavčité tkáně, degenerace chrupavčité tkáně a tím i kloubů, degenerace meziobratlových plotének, nižší produkce nitrokloubní tekutiny
  • Žlázy s vnitřní sekrecí – snížená produkce hormonů štítné žlázy, pohlavních hormonů, cukrovka, nadprodukce hormonů nadledvinek, u koček pak hypertyreoza (zvýšená činnost štítné žlázy)
  • Nádorová onemocnění – nádory mléčné žlázy u fen ( vč. případných metastáz v dutině hrudní, na játrech), nádorová onemocnění krve, kostní dřeně (leukémie), kožní novotvary,…

Do geriatrického programu – komplex  preventivního vyšetření starých jedinců,  se zařazují pacienti dle věku v korelaci s hmotností. Na základě zdravotního stavu a samozřejmě možnostech a přání majitele zvířete se volí konkrétní typ programu.

Za starého se považuje pes :

do 10 kg……………..od 9 let

10-25 kg……………..od 8 let

25-45 kg……………..od 7 let

nad 45 kg…………….od 5-6 let

Kočky se do geriatrického programu zařazují obvykle ve stáří 8-10 let.

V rámci geriatrického programu je vhodné podání antihelmetik (odčervení), řešení, či prevence vnějších parazitů,  úprava drápů, vyčištění zvukovodu. Je vhodné posoudit i dosavadní podávání léků s ohledem na věk a aktuální zdravotní stav jedince.

Geriatrický program by se měl provádět v alespoň jednoročních intervalech.

Skip to content