Rozsáhlý nádor u potkana, který mu neumožňoval spokojeně žít. Operaci i rekonvalescenci zvládl.