CENÍK

Orientační ceník úkonů, očkování a vybraných operačních zákroků

Za ošetření u nás můžete platit v hotovosti, nebo platební kartou. Uvedené ceny jsou včetně 21%DPH a jsou platné od 1.9.2023

Do ceny za veterinární ošetření se promítá naše práce, provozní náklady (nájem, elektrika, voda, odpady), spotřebovaný materiál a léky,  přístrojové vybavení a v neposlední řadě daně a odvody na pojištění. 

O víkendech a svátcích je k ceně za ošetření připočítán pohotovostní příplatek 350,-Kč. Pacienti pozvaní na kontrolu jsou ošetřeni bez příplatku. 

Příplatek 1000,- Kč je účtován  při ošetření 30 minut před koncem ordinačních hodin a mimo běžnou ordinační dobu .

Nejčastější dotazy

Pes: základní očkování, cena je konečná vč. vyšetření a aplikace:
Versican DHPPiL4 820,-
Canigen DHHPiL4 820,-
Versican DHPPiL4-R 880,-
Versican Pi/L4 730,-
Nobivac L4 620,-
Nobivac DHHPiL4 910,-
Versican DHPPi / Nobivac DP
680,-
Versiguard R, Rabisin 590,-

(D – psinka, H-infekční zánět jater, P – parvoviroza, Pi – parainfluenza, L -leptospiróza, R – vzteklina)

Pes: doplňková očkování, cena je konečná:
Biocan B (borelióza)
930,-
Biocan T (tetanus)
720,-
Pneumodog (psincový kašel)
630,-
Nobivac KC (psincový kašel) 870,-

Při hromadném očkování více jak 3 štěňat sleva 10% z ceny úkonu.

Kočka: očkovací schéma (revakcinace) je závislé na stylu života kočky. Revakcinace po 1-3 letech.
Cena je konečná.
Versifel CVR /Nobivac Tricat/Feligen CRP 720,-
Purevax RCP 860,-
Leucofeligen FeLV/RCP 990,-
Purevax RCPCH FeLV 1160,-
Versican Rabies (vzteklina)
590,-
Vakcinace králík
Pestorin-Mormyx 420,-
Nobivac Myxo-RHD 750,
Ceny úkonů, bez materiálu a bez léků (pokud není uvedena konečná kalkulace):
vyšetření klinické 500 – 800,-
vyšetření drobného zvířete 390,-
kontrolní vyšetření od 390,-
Dermatologie:  
dermatologické vyšetření, anamnéza, kožní seškrab, cytologické vyšetření, navržení léčby 550 – 1200,-
kontrolní dermatologické vyšetření, cytologie 400 – 600,-
DTM kultivace na kožní plísně 400,-
biopsie kůže 700 – 1500,-
histologické vyšetření kůže 2000 – 3000,-
vyšetření zvukovodu, otoskopie, cytologie 450 – 700,-
kontrolní vyšetření vyšetření zvukovodu 350 – 500,-
výplach zvukovodu, vyčištění
100 – 400,-
hluboký výplach zvukovodu vč. sedace 1.500 – 2.500,-
vytažení osiny z ucha vč. sedace 1.200 – 1.800,-
ošetření análních váčků, výplach 200 – 600,-
krácení drápů 100 – 250,-
aplikace přípravku proti vnějším parazitům 60,-
CryoPen odstranění drobných kožních útvarů 800 – 1500,-
Kardiologie:  
klinické vyšetření 500,-
klinické vyšetření+ECHO srdce 1600,-
klinické vyšetření+ECHO srdce+EKG 2100,-
klinické vyšetření+ECHO+RTG hrudníku 2400,-
klinické vyšetření+ECHO+EKG+RTG hrudníku 2700,-
EKG vstupní 450,-
EKG kontrolní 300,-
ECHO (echokardiografické vyšetření) 1200,-
meření krevního tlaku dopplerem 350,-
perikardiocentéza bez sedace 900,-
thorakocentéza bez sedace 600,-
Různé úkony:  
vyšetření po pokousání, potvrzení, atest 500,-
lékařská zpráva na vyžádání 300 ,-
konzultace 400 – 600,-
inj. aplikace podkožní, nitrosvalová 50,-
FNB, tenkojehelná aspirace 150,-
mikroskopické vyšetření 250 – 400,-
zavedení nitrožilní kanyly 200,-
podání nitrožilní infuze 400,-
hospitalizace 1 den 550 – 900,-
přibližná cena hospitalizace a diagnostiky
(vyšetření klinické, RTG, USG), vyšetření krve,
infuze, hospitalizace, léků a materiálu za 1 den
3700 – 6000,-
opakovaná hospitalizace, infuzní terapie, ošetření 1500 – 3000,-
vystavení receptu 50,-
čipování 690,-
vystavení pasu a registrace 600,-
přiložení obvazu 200 ,-
přiložení fixačního obvazu 400,-
ošetření abscesu v meziprstí, vytažení osiny 450,-
ošetření abscesu v meziprstí, osina vč. anestezie 2200 – 3500,-
ošetření většího poranění 1000 – 1500,-
sedace a probuzení 400,
inhalační anestezie 1600,-
abdominocentéza nebo cystocentéza, bez vyšetření vzorku 400,-
chemoterapie 1600,-
transfuze krve 1600,-
katetrizace kocoura vč. sedace, infuzní terapie, materiálu 2000 – 4500,-
klysma od 800,-
RTG a USG:  
RTG digitální, 2 projekce
700,-
RTG digitální, další projekce 300,-
RTG kloubů, 2 projekce 750,-
RTG kyčelních kloubů v anestezii (DKK) 2300,-
RTG loktů nebo ramen v anestezii 2300,-
RTG kyčlí a loktů v anestezii (DKK, DLK) 2800 – 3000,-
RTG kyčlí, loktů  a páteře v anestezii (DKK, DLK, LTV/SA) 3000 – 3500,-
RTG administrace na oficiální posouzení 300,-
Intraorální (zubní) RTG 650,-
sonografické vyšetření (USG) 750,-
sonografické vyšetření březosti 550,-
sonografické vyšetření kontrolní 450,-
sonografie prostaty, odběr vzorku v sedaci, cytologie 2000,-
Laboratorní vyšetření:
odběr krve, zpracování, vyhodnocení 280,-
biochemické vyšetření od 800,-
předoperační vyšetření krevní obraz, biochemie 1200 – 1600,-
vyšetření nemocného zvířete, odběr krve,
krevní obraz, biochemické vyšetření 
1700 – 2000,-
krevní obraz bez odběru 350,-
celkový tyroxin tT4 bez odběru v exter.laboratoři 600,-
celkový tyroxin tT4+cholesterol statim bez odběru 600,-
FeLV/FIV snap test u koček bez odběru 400,-
test na giardiozu 300,-
histologické vyšetření od 1900,-
histologické vyšetření kůže 2500,
vyšetření močového sedimentu 200,-
vyšetření moči kvantitativně, UP/UC 250,-
vyšetření moči kvantitativně + sediment 300,-
Uricult kultivace moči 200,-
DTM kultivace kožních plísní 400,-
bakteriologická kultivace s citlivostí na antibiotika od 1200,-
Euthanazie
euthanazie hlodavec
400,-
euthanazie kočka, pes 800,-
uložení kadáveru v mrazícím boxu 350,-
odvoz těla asanační službou
40,-/1kg
Přibližná cena za euthanazii, uložení a
odvoz těla vč. léků, materiálu 20kg psa
2400,-
individuální kremace https://www.krematoriumzviratpraha.cz/cenik/ 
Stomatologie 
vstupní klinické vyšetření 500,-
intraorální (zubní) RTG 650,-
ceny s injekční anestézií, léky a materiálem:  
příplatek za inhalační anestezii 300 – 700,-
dentální hygiena, odstranění zubního kamene pes
3100-3800,-
dentální hygiena, odstranění zubního kamene kočka 2900 – 3500,-
dentální hygiena s jednoduchou extrakcí zubu (řezáky, viklavé zuby, uzavřené extrakce) 3500 – 4500,-
dentální hygiena s multiextrakcemi a ošetřením parodontu, chirurgické extrakce špičáků, P4 a stoliček 3900 – 9000,-
multiextrakce zubů u kočky (FORL) 3700 – 8000,-
extrakce mléčných zubů u šťěňat 1800 – 3000,-
broušení přerostlých stoliček u hlodavců mikromotorem 1900 – 3000,-

Orientační ceny chirurgických zákroků:

Ceny jsou bez předoperačního vyšetření, pooperačního vyšetření (histologie) a kontrolních ošetření. Téměř vždy jsou ceny orientační. Výsledná cena je závislá na hmotnosti zvířete, jeho aktuálním zdravotním stavu a může se tudíž změnit přibližně o 10-20% z původně kalkulované ceny. Ceny zahrnují vlastní zákrok, léky, materiál, anestézii (převážně inhalační), energii, likvidaci odpadu.

Orientační ceny chirurgických zákroků:
Kastrace
kastrace kočka 2.800 – 3.300,-
kastrace kočka – zánět dělohy, březí kočka 4.000 – 5.000,-
kastrace kocour
1.700 – 1.900,-
kastrace morče, králík, fretka – samec
1.700 – 2.000,-
kastrace morče, králík, fretka – samice
2.800 – 4.000,-
kastrace feny do 10kg
6.900,-
10-20kg
7.300,-
20-30kg
7.500,-
30-50kg
7.500 – 8.000,-
nad 50kg
8.000 – 9.000,-
kastrace feny při zánětu dělohy
+ 4.000,-
císařský řez, ošetření mláďat
8.000 – 12.000,-
kastrace pes – samec do 20kg 4.600,-
20 – 40kg 5.200,-
nad 40kg 5.500,-
kastrace pes abdominální kryptorchid 6.000 – 8.000,-
Operace mléčné žlázy
mastektomie totální jednostranná
6.000 – 12.000,-
mastektomie parciální
5.500 – 8.000,-
mastektomie – nodulektomie 3.500 – 5.000,-
kastrace fena + mastektomie
kastrace+4.000,-
Břišní operace
operace žaludku, střev
8.000 – 14.000,-
onkologické operace v dutině břišní 8.000 – 14.000,-
splenektomie – odstranění sleziny 9.500 – 14.000
dilatace a torze žaludku
13.000 – 17.000,-
operace močového měchýře 7.500 – 11.000,-
marsupializace prostaty, cysta na prostatě 8.500 – 10.000,-
biopsie žaludku, střev, jater
5.500 – 7.500,-
probatorní laparotomie, revize dutiny břišní 4.500 – 5.500,-
uretrostomie preskrotální u psa 5.500 – 7.000,-
Kožní operace, kýly, oční operace, ORL
odstranění bradavic, malých kožních nádorů 3.500 – 4.000,-
odstranění kožních, podkožních nádorů
5.000 – 10.000,-
chirurgické ošetření kousné a jiné rány
3.000 – 5.000,-
plastika pupeční kýly
3.000 – 4.000,-
plastika hrázkové kýly (perineální)
6.500 – 9.000,-
plastiká tříselné kýly
5.500 – 6.500,-
othematom chirurgické ošetření
2.700 – 4.000,-
plastika entropia očního víčka 3.900 – 5.000,-
repozice vyhřezlé žlázy třetího víčka 4.300 – 6.000,-
extirpace nádoru na očním víčku 3.500 – 4.500,-
enukleace očního bulbu
5.500 – 8.000,-
odstranění análních váčků, perianálních nádorů
5.500 – 8.000,-
zkrácení měkkého patra a rozšíření nosních dírek
5.500 – 6.000,-
plastika nosních dírek (rozšíření) 3.500 – 4.000
zkrácení měkkého patra 3.800 – 5.000,-
Ortopedie (pouze nekomplikované případy)
vnitřní fixace zlomenin
9.000 – 12.000,-
luxace čéšky v koleni, transpozice
8.000 – 12.000,-
prasklé vazy v koleni, stabilizace extrakapsulární 9.000 – 12.000,-
resekce hlavice stehenní kosti
9.000 – 12.000
amputace čelisti
9.000 – 13.000,-
amputace prstu, ocasu, ušního boltce 3.800 – 7.000,-
amputace končetin 9.000 – 15.000,-
chirurgické ošetření abscesu u hlodavců 1.900 – 3.500,-
biopsie kosti, kloubu, svalu
5.500 – 7.000,-
biopsie kožních, podkožních útvarů, mízních uzlin 2.500 – 5.500,-

 

Při kastraci či jiném chirurgickém zákroku u jednoho majitele sleva na úkonu : 2 zvířata 10%, 3 a více zvířat 20%

Skip to content