Kognitivní dysfunkce u starých psů

Kognitivní dysfunkce je změna mozkových funkcí u starých psů. Označuje se také psí Alzheimerova choroba, senilní demence, CCD (Cognitive Canine Dysfunction). Udává se, že jí trpí až 50% všech psů starších 11 let.

Jako kognitivní funkce (poznávací funkce)si můžeme představit procesy, jimiž jedinec vnímá své okolí, orientuje se v prostředí, zvládá různé úkoly, vykonává základní životní potřeby (příjem potravy, vyměšování), projevuje se hlasem. Narušení těchto schopností u starých -geriatrických jedinců se označuje CCD. Je to projev stárnutí a degenerace mozku, umírání nervových buněk.

Příčinou je usazování bílkoviny beta-amyloidu v mozku a zpomalení mentálních funkcí.

Někteří majitelé si všimnou již prvních, často nenápadných projevů tohoto onemocnění (změna chování, změna vztahu k majiteli,…). Většinou však veterináře navštíví až při rozvinutém onemocnění. Nejprve je potřeba vyloučit jiná orgánová onemocnění psích seniorů, jako je onemocnění ledvin, srdce, hormonální poruchy (cukrovka, hyperadrenokorticismus, hypotyreoza), nádorová onemocnění. Všechny tyto problémy se dají včas podchytit preventivním geriatrickým vyšetřením aspoň jednou ročně (viz Geriatrický program). V případě, že se klinickým, laboratorním a zobrazovacím vyšetřením neodhalí žádná choroba, dá se uvažovat právě o CCD.

Jaké jsou teda nejčastější projevy CCD u psa?

– Postupná zmatenost a dezorientace ve známém prostředí. Pes se často zasekne pod stolem, židlí, tlačí se hlavou do rohu, stereotypně chodí do kruhu, má problém zvládnout schody, které dříve seběhnul,…

– Zapomíná naučené chování, ztrácí paměť, neposlouchá (často může být i v souvislosti s hluchotou)

– Nemá zájem o kontakt s majitelem, nechce si hrát, nechce se nechat hladit, ač to měl rád a často reaguje leknutím a majitel má často pocit, že ho něco bolí. Nereaguje na známé podněty, nepoznává známé lidi či psy.

– Často se bezdůvodně dlouho líže, je neklidný, dlouho se ukládá v pelíšku ke spánku

– Bezdůvodně štěká, i když celý život skoro neštěkal a naopak štěkaví psi jsou najednou tišší

– Psovi se obrací denní rytmus ( v noci bdí a přes den tvrdě spí), má různé poruchy spánku

– Odmítá se venčit, vykonává potřebu doma často bezprostředně po vyvenčení

Dá se kognitivní dysfunkce u psa vyléčit?

Bohužel toto onemocnění se vyléčit nedá. Dají se pouze zmírňovat jeho projevy, zpomalovat jeho progrese. I u lidí je Alzheimerova choroba nevyléčitelná.

Uplatňují se tři základní léčebné přístupy.

  • kvalitní strava a doplňky stravy.
  • přístup majitele
  • léčba

Psovi je vhodné podávat kvalitní, lehce stravitelnou potravu bohatou na bílkoviny určenou pro seniory. Existuje celá řada doplňků obsahujících omega 3-mastné kyseliny, vitamíny A, E, C, antioxidanty, selen, karnitin, beta-karoteny,…

Majitel by se měl psovi co nejvíce věnovat, minimalizovat stresové faktory, vyhnout se neadekvátním trestům, chodit s ním co nejčastěji na krátké procházky, dopřát mu kontakt s ostatními psy, podporovat paměť opakováním základních povelů, pořídit mu nové hračky a tím minimalizovat nudu.

V poslední době se s úspěchem používá lék selegilin (u lidí na léčbu Parkinsonovy choroby), který zvyšuje hladinu dopaminu a tím zlepšuje kognitivní funkce. Efekt se dá očekávat nejdříve po měsíci podávání. Dále se zkouší adrafanil, nicergolin. Na lepší prokrvení mozku a jiných tkání se využívá pentoxifylin. Při poruchách spánku, nadměrném štěkání pak gabapentin.

Skip to content