Jak pečovat o zvíře po zákroku vyžadujícím sedaci nebo narkózu

Po zákroku je zvíře umístěno v pooperačním boxu, kde mu jsou kontrolovány základní životní funkce, podávána infuze, příp. další léky (antibiotika, léky tlumící bolest či zvracení). Zvíře je majiteli vydáno probrané v maximálně možné míře, orientované, schopné chůze. Většina zvířat má ponechanou nitrožilní kanylu v končetině. Pokud je druhý den na pooperační kontrole zvíře v pořádku, je mu vytažena.

  • Po příchodu domů zvíře většinou opět usne (normální postnarkotický spánek).  Mělo by ale reagovat na podněty – pohlazení, zvuky, jméno. Mělo by být schopno se samo postavit, ujít krátkou vzdálenost.
  • V případě, že je silně otupělé nebo tvrdě spí, nereaguje ani na silné podněty, nebo naopak ve zvýšené míře dává najevo bolest (vytí, kňučení, agresivita) kontaktujte aspoň telefonicky veterinárního lékaře. Slabé pokňourávání je však u některých jedinců je normální stav.
  • Pacienta je doma vhodné umístit v teple a klidu na měkkou, nejlépe absorbující podložku na podlahu či do boxu. Můžete ho položit na elektrickou vyhřívací dečku, či jiný zdroj tepla (gely, pet-lahev s teplou vodou). ! Pozor na popálení ! Nedávejte zvíře na křeslo a do blízkosti schodů. Zabraňte přístupu dalších zvířat a malých dětí do  nabytí  plného vědomí.
  • Dýchání by nemělo být příliš zrychlené a povrchní, s vyplazeným jazykem a nafialovělými, příp.bledými sliznicemi. Můžete kontrolovat tělesnou teplotu v konečníku, která by se měla pohybovat v rozmezí 37,5-39,0 ´C. Nemělo by docházet ke křečovým stavů. Celotělový třes, slabé záškuby končetin či celého těla jsou normální postnarkotickou reakcí organismu.
  • Ojedinělé zvracení (1-3x) bývá normální, opakované až úporné ne. Může se objevit lehčí průjem s příměsí hlenu.
  • Mírné krvácení (ronění) z operační rány je normální, větší množství nebo vytékání permanentní (pokud se nejedná o výtok chtěný- např. z drénů atp.)  ne.
  • Na doporučení veterináře zabraňte zvířeti přístupu k ráně – nechte mu nasazený „límec“ či jiné krytí (pruban).
  • Pití :  pokud to stav dovoluje může zvíře samo pít zhruba 1-2 hodiny po příchodu domů. Pít dávejte po malých dávkách s 10-15-ti min. pauzami. Pokud nezvrací, můžete postupně nechat přístup k vodě neomezený. Pít může vodu, nebo oslazený čaj.
  • Jídlo: po 5-6-ti hodinách můžete nabídnout zvířeti kašovitou stravu, nebo nejlépe rekonvalescentní dietu od veterináře. Pokud by zvíře zvracelo, potravu dále nepodávejte.

Vždy samozřejmě záleží na povaze předešlého zákroku a následných opatřeních. Pokud se u Vašeho zvířete objeví problémy shora uvedené, nebo pokud si nebudete jeho stavem u Vás doma jisti, neváhejte nás kontaktovat! 

Pokud dojde k nějakému akutnímu stavu mimo naši ordinační dobu obraťte se prosím na :

IVET – veterinární nemocnice, Ke Kamýku 996/4, Praha 4, Tel.: 241 714 358

Vet-Centrum  – veterinární nemocnice, K Hájům 946/10, Praha – Stodůlky,Tel.: 251 511 651, 251 617 564

Skip to content